Ανακύκλωση Ηλ.Συσκευών Εκτύπωση

TV-Recycling-Image12072011922a

Τοποθετούμε τις ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές στα container προσωρινής αποθήκευσης συσκευών της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε  εγκεκριμένος φορέας για τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα.

Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να ανακυκλώνονται όχι μόνον γιατί η τοποθέτηση τους σε χώρους ταφής απορριμμάτων επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά και γιατί βλάπτει την υγεία μας.